Paroles Yeat

Chanson manquante pour "Yeat" ? Proposer les paroles

Les derniers titres sortis

1

3G

2

7 nightz

3

Back homë

4

Back up

5

Bad bënd / DëMON

6

Bak on ëm

7

Bëttr 0ff

8

Big tonka

9

Big tonka (Traduction)

10

Call Më

11

Callin më

12

Can't stop it

13

Cmon

14

Comë on

15

Dëmon tied

16

Dëserve it

17

Dnt Lië

18

Döuble

19

Dub

20

Factz

21

Flawlëss

22

Gëek high

23

Gët Busy

24

Got it all

25

Got rich

26

Hatër

27

Hëavyweight

28

Hey

29

Holy 1

30

How it go

31

Jump

32

Jus bëtter

33

Kant changë

34

Kant dië

35

Kant rëlax

36

Killin ëm

37

Krank

38

Krazy Up

39

Lët ya know

40

Luh Geek

41

Lüh M

42

Luv monëy

43

Lying 4 fun

44

Mëan feen

45

Monëy so big

46

Money Twerk 3

47

Morning mudd

48

Mysëlf

49

Narcoticz

50

Nëw turban

51

No commënt

52

No morë talk

53

Now

54

Nun id change

55

Nvr Again

56

On Tha Line

57

Out thë way

58

Outside

59

Poppin

60

Rackz got më

61

Rav3 p4rty

62

Rëal six

63

Rich Minion

64

Rich Minion (Traduction)

65

Rokstar

66

Rollin

67

Shhhh

68

Shmunk

69

Slamm

70

Smooktobër

71

Sorry Bout That

72

Split

73

Stayëd tha same

74

Still Countin

75

Sum 2 do

76

Swërved It

77

Systëm

78

Taliban

79

Talk

80

Told ya

81

Trëndy way

82

Turban

83

Twizzy Rich

84

Type monëy

85

U could tëll

86

Up off X

87

Wat it feel lykë

88

Watch

89

Way back

90

Woa...!

91

Ya Ya